Spread the love

ఓం నారాయణాయ నమః ।
ఓం నరాయ నమః ।
ఓం శౌరయే నమః ।
ఓం చక్రపాణయే నమః ।
ఓం జనార్దనాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం జగద్యోనయే నమః ।
ఓం వామనాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః (10)

ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః ।
ఓం జగన్నాథాయ నమః ।
ఓం చతుర్మూర్తయే నమః ।
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।
ఓం హృషీకేశాయ నమః ।
ఓం శంకరాయ నమః ।
ఓం గరుడధ్వజాయ నమః ।
ఓం నారసింహాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం స్వయంభువే నమః ।
ఓం భువనేశ్వరాయ నమః (20)

ఓం శ్రీధరాయ నమః ।
ఓం దేవకీపుత్రాయ నమః ।
ఓం పార్థసారథయే నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం శంఖపాణయే నమః ।
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః ।
ఓం ఆత్మజ్యోతిషే నమః ।
ఓం అచంచలాయ నమః ।
ఓం శ్రీవత్సాంకాయ నమః ।
ఓం అఖిలాధారాయ నమః (30)

ఓం సర్వలోకప్రతిప్రభవే నమః ।
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ।
ఓం త్రికాలజ్ఞానాయ నమః ।
ఓం త్రిధామ్నే నమః ।
ఓం కరుణాకరాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సర్వగాయ నమః ।
ఓం సర్వస్మై నమః ।
ఓం సర్వేశాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షికాయ నమః (40)

ఓం హరయే నమః ।
ఓం శారంగిణే నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం శేషాయ నమః ।
ఓం హలాయుధాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం క్షరాయ నమః (50)

ఓం గజారిఘ్నాయ నమః ।
ఓం కేశవాయ నమః ।
ఓం కేశిమర్దనాయ నమః ।
ఓం కైటభారయే నమః ।
ఓం అవిద్యారయే నమః ।
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం కమలేక్షణాయ నమః ।
ఓం హంసశత్రవే నమః ।
ఓం అధర్మశత్రవే నమః ।
ఓం కాకుత్థ్సాయ నమః (60)

ఓం ఖగవాహనాయ నమః ।
ఓం నీలాంబుదద్యుతయే నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ।
ఓం నిత్యానందాయ నమః ।
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః ।
ఓం నిరంజనాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం పృథివీనాథాయ నమః (70)

ఓం పీతవాససే నమః ।
ఓం గుహాశ్రయాయ నమః ।
ఓం వేదగర్భాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం త్రైలోక్యభూషణాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః ।
ఓం అమేయాత్మనే నమః ।
ఓం వరదాయ నమః (80)

ఓం వాసవానుజాయ నమః ।
ఓం జితేంద్రియాయ నమః ।
ఓం జితక్రోధాయ నమః ।
ఓం సమదృష్టయే నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం భక్తప్రియాయ నమః ।
ఓం జగత్పూజ్యాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం అసురాంతకాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకానామంతకాయ నమః (90)

ఓం అనంతాయ నమః ।
ఓం అనంతవిక్రమాయ నమః ।
ఓం మాయాధారాయ నమః ।
ఓం నిరాధారాయ నమః ।
ఓం సర్వాధారాయ నమః ।
ఓం ధరాధారాయ నమః ।
ఓం నిష్కలంకాయ నమః ।
ఓం నిరాభాసాయ నమః ।
ఓం నిష్ప్రపంచాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః (100)

ఓం భక్తవశ్యాయ నమః ।
ఓం మహోదారాయ నమః ।
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః ।
ఓం పురాతనాయ నమః ।
ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః ।
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయ నమః ।
ఓం శ్రీసత్యనారాయణస్వామినే నమః (108)