Day: May 22, 2021

శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం నారాయణాయ నమః ।ఓం నరాయ నమః ।ఓం శౌరయే నమః ।ఓం చక్రపాణయే నమః ।ఓం జనార్దనాయ నమః ।ఓం వాసుదేవాయ నమః ।ఓం జగద్యోనయే నమః ।ఓం వామనాయ నమః ।ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః (10) ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః ।ఓం జగన్నాథాయ నమః ।ఓం చతుర్మూర్తయే నమః ।ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।ఓం హృషీకేశాయ నమః ।ఓం శంకరాయ నమః ।ఓం గరుడధ్వజాయ నమః ।ఓం నారసింహాయ నమః ।ఓం మహాదేవాయ నమః …

శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః Read More »

శ్రీ అనంత పద్మనాభ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం అనంతాయ నమః ।ఓం పద్మనాభాయ నమః ।ఓం శేషాయ నమః ।ఓం సప్తఫణాన్వితాయ నమః ।ఓం తల్పాత్మకాయ నమః ।ఓం పద్మకరాయ నమః ।ఓం పింగప్రసన్నలోచనాయ నమః ।ఓం గదాధరాయ నమః ।ఓం చతుర్బాహవే నమః ।ఓం శంఖచక్రధరాయ నమః (10) ఓం అవ్యయాయ నమః ।ఓం నవామ్రపల్లవాభాసాయ నమః ।ఓం బ్రహ్మసూత్రవిరాజితాయ నమః ।ఓం శిలాసుపూజితాయ నమః ।ఓం దేవాయ నమః ।ఓం కౌండిన్యవ్రతతోషితాయ నమః ।ఓం నభస్యశుక్లస్తచతుర్దశీపూజ్యాయ నమః ।ఓం ఫణేశ్వరాయ నమః …

శ్రీ అనంత పద్మనాభ అష్టోత్తర శత నామావళి Read More »

నారాయణ కవచం

న్యాసః అంగన్యాసఃఓం ఓం పాదయోః నమః ।ఓం నం జానునోః నమః ।ఓం మోం ఊర్వోః నమః ।ఓం నాం ఉదరే నమః ।ఓం రాం హృది నమః ।ఓం యం ఉరసి నమః ।ఓం ణాం ముఖే నమః ।ఓం యం శిరసి నమః । కరన్యాసఃఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యాం నమః ।ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయాం నమః ।ఓం మోం దక్షిణానామికాయాం నమః ।ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయాం నమః ।ఓం గం వామకనిష్ఠికాయాం నమః ।ఓం …

నారాయణ కవచం Read More »

error: